Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Zo zien de aardgasvrije woningen van de toekomst eruit

Omdat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn, worden woningen steeds vaker aangesloten op warmtenetten. Nieuwbouwwoningen worden sinds vorig jaar niet meer standaard aangesloten op het gasnet. Hoe ziet de warmtevoorziening er dan uit – en wat betekent een aardgasvrije woning voor het design en de betaalbaarheid van het gebouw? Drie voorbeelden tonen een glimp van de toekomst.

Bron: https://www.bouwkennisblog.nl/zo-zien-de-aardgasvrije-woningen-van-de-toekomst-eruit/